dr Bogusław Mól

st. wykładowca
pokój: 7, segment EFGIV
tel. 061-829-5039
e-mail: bm240951@amu.edu.pl

Działalność naukowa, dydaktyczna, pedagogiczna, kształcenie kadr

prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli fizyki, przyrody i techniki na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych.

Działalność organizacyjna i popularyzatorska

Pełnione funkcje

Staże naukowe

Publikacje naukowe - Podręczniki

 1. B. Mól, Ładunki i prąd elektryczny w: Impuls - Fizyka dla klasy 2 (podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN, nr dopuszczenia 32/99), Wydawnictwo LektorKlett, 6-47, Poznań 2000.
 2. B. Mól, Magnetyzm i elektromagnetyzm w: Impuls - Fizyka dla klasy 2 (podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN, nr dopuszczenia 32/99), Wydawnictwo LektorKlett, 48-75, Poznań 2000.
 3. B. Mól, Ładunki i prąd elektryczny w: Fizyka dla klasy 2 - podręcznik dla nauczyciela, Wydawnictwo LektorKlett, 9-32, Poznań 2000.
 4. B. Mól, Magnetyzm i elektromagnetyzm w: Fizyka dla klasy 2 - podręcznik dla nauczyciela, Wydawnictwo LektorKlett, 34-65, Poznań 2000.

Publikacje naukowe - Inne

 1. K. Gębura, A. Maryanowska, B. Mól, B. Śniadek, Program nauczania fizyki i astronomii dla gimnazjum (dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN nr DKW-4014-217/99), Wydawnictwo LektorKlett, 36 stron, Poznań 1999.
 2. B. Mól, Aktywizująca integracja międzyprzedmiotowa, w: W. Błasiak (red.), Dylematy nauczania fizyki. Jak zwiększyć zainteresowania uczniów fizyką, tom I, s. 100-107, Wydawnictwo WOM w Krakowie, Kraków 1994.
 3. B. Mól, J. Janas, Vazba fyziky a biologie v polske skole a v ceske skole, w: J. Janas (red.), Fyzika a didaktika fyziky, sbornik praci Pedagogicke Fakulty, s. 51 - 60, Pedagogicka Fakulta Masarykovy Univerzity, Brno 1994.
 4. B. Mól (B. Mul'), Padrichtojka studentaj uniwersiteta imja A. Mickiewicza da prafesji wykladczika fiziki, s. 19-21, w: Prablemy pedagagicznaj prafaryentacji i dyferencyrawanaga nawuczanija i sjarednjaj szkole, Zbornik nawukowych artykulaj, Wicebsk 1994.
 5. B. Mól (B. Mul'), Integracija fiziki i biologii na fakultatiwnych zanjatijach w licieje, s. 80-83 w: S. L. Bogomaz, S. W. Pozojskij, E. E. Semienow, T. S. Dubaniewicz, A. J. Gonczarowa (red.), Probliemy piedagogiczeskoj proforientacji i diffieriencirowannowo obuczienija w Biełorusskoj nacionalnoj szkolie (sbornik naucznych statiej), Ministerstwo Obrazowanija Respubliki Biełarus', Witiebskij Piedagogiczeskij Institut, Witiebsk 1992.
 6. B. Mól, Rozumienie pojęć z zakresu ciepła i elektryczności przez uczniów dziesięcioletnich, w: H. Szydłowski (red.), Nauczanie fizyki a wiedza potoczna uczniów , Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 27-43, Poznań 1991.
 7. B. Mól, Wstępna wiedza fizyczna czwartoklasistów w kontekście wybranych, uwarunkowań, w: K. Czupiał, H. Puchała, W. Uczkiewiecz - Cynkar (red.), Uwarunkowania osiągnięć uczniów z przedmiotów przyrodniczych, tom XII, CDN, s. 135-166, Warszawa 1990.
 8. B. Mól, Zintegrowana wiedza przyrodnicza maturzystów z profilu biologiczno - chemicznego w świetle uwarunkowań ucznia i nauczyciela, w: K. Czupiał, H. Puchała, W. Uczkiewicz - Cynkar (red.), Uwarunkowania osiągnięć uczniów z przedmiotów przyrodniczych, tom XII, CDN, s. 117-134, Warszawa 1990.
 9. B. Mól, Fizyczne modele zjawisk biologicznych w nauczaniu fizyki, w: I. Stępniowski (red.): Wybrane problemy dydaktyki fizyki, CDN, s. 321 - 325, Warszawa 1989.
 10. B. Mól, Nauczanie elementów ciepła i elektryczności w klasach I - V - analiza programów (opracowanie niepublikowane w problemie K-RP-24/V6), Poznań 1988.
 11. B. Mól, Badania umiejętności samodzielnego łączenia wiedzy biologicznej i fizycznej, w: Osiągnięcia uczniów z fizyki (materiały ogólnopolskich badań osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół 1981 - 1988, tom IV, Fizyka, część druga. Wyniki badań), Instytut Kształcenia Nauczycieli, s. 239 - 252, Warszawa 1988.
 12. B. Mól, Osiągnięcia uczniów z zakresu drgań, akustyki, zjawisk falowych i optyki /obszar treściowy 48, 49, 50/ w: Osiągnięcia uczniów z fizyki (materiały ogólnopolskich badań osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół 1981 - 1988, tom IV, Fizyka, część druga. Wyniki badań), Instytut Kształcenia Nauczycieli, s. 133 - 154, Warszawa 1988.
 13. B. Mól, Osiągnięcia maturzystów z zakresu fizyki na podstawie wyników z testu ogólnoprzyrodniczego 3M, w: Osiągnięcia uczniów z fizyki (materiały ogólnopolskich badań osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół 1981 - 1988, tom IV, Fizyka, część druga. Wyniki badań), Instytut Kształcenia Nauczycieli, s. 65 - 72, Warszawa 1988.
 14. B. Mól, Fizyka, klasa IV LO, Test zintegrowany, Badanie umiejętności samodzielnego integrowania zagadnień fizycznych i biologicznych na podstawie wiedzy pozaszkolnej, Instytut Kształcenia Nauczycieli Międzyoddziałowy Zespół Pomiaru Dydaktycznego, WSP (druk: Bydgoszcz 1984).
 15. A. Galantowicz, E. Gabryelski, Zb. Słówko, B. Mól, B. Łągiewka, J. Przybyła, Fizyka kl. IV LO. Wybrane zagadnienia z fizyki (test), Instytut Kształcenia Nauczycieli Międzywydziałowy Zespół Pomiaru dydaktycznego, WSP (druk: Bydgoszcz 1984).
 16. B. Mól, Fragmenty odpowiedzi na recenzje: J. Gintera i J. Salach dotyczące koncepcji badań osiągnięć dzieci i młodzieży oraz narzędzi badawczych w zakresie fizyki, w: Sprawozdanie z pilotażu ogólnopolskich badań osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół (materiały ogólnopolskich badań osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół 1981 - 1986, tom II), Instytut Kształcenia Nauczycieli, s. 108 - 111, Warszawa 1984.
 17. A. Galantowicz, E. Gabryelski, Zb. Słówko, B. Łągiewka, B. Mól, J. Przybyła, Fizyka, klasa IV LO, Wybrane zagadnienia z fizyki, symbol testu 3P1/K/A, 3P1/K/B, Instytut Kształcenia Nauczycieli Międzyoddziałowy Zespół Pomiaru Dydaktycznego, WSP (druk: Bydgoszcz 1984).
 18. I. Zaborowski (red.), A. Galantowicz, Cz. Lachacz, Z. Mikołajczak, J. Batorski, B. Mól, E. Gabryelski, Osiągnięcia szkolne dzieci i młodzieży z fizyki. Koncepcja badań. W: Koncepcja ogólnopolskich badań osiągnięć uczniów nauczycieli i szkół 1981-1986., IKN, s. 76 - 80, Warszawa 1983.
 19. B. Mól, Sposób pomiaru zintegrowanej wiedzy przyrodniczej, w: Edukacja nr 2 (1983).

Komunikaty konferencyjne

 1. B. Mól, B. Śniadek, Perspektywy kształcenia nauczycieli na specjalności nauczycielskiej "Fizyka i Informatyka" na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Fizyki: "Perspektywy kształcenia nauczycieli fizyki", Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy WSP w Krakowie, Kraków 1997.
 2. B. Mól, Problemy kształcenia dwukierunkowego nauczycieli na studiach licencjackich, Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Fizyki: "Perspektywy kształcenia nauczycieli fizyki", Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy WSP w Krakowie, Kraków, 26-28 września 1996.
 3. B. Mól, Badanie umiejętności rozwiązywania szkolnych zadań problemowych przez przyszłych nauczycieli fizyki, Materiały i sprawozdania zeszyt 25, s. 191 - 202, Wn WSP Kraków, (Konferencja "Problemy kształcenia nauczycieli fizyki", Kraków 4-6 czerwca 1990.
 4. B. Mól, Wystawa pomocy naukowych, Fizyka w Szkole nr 4, s. 256 - 257 (komunikat), 1988.

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych

 1. B. Mól, Zapachy burzy, wykład z pokazami dla uczniów i nauczycieli, III Forum Ekologiczne "Zapachy przyrody", Górzna 2003.
 2. B. Mól, Integracja wiedzy przyrodniczej i technicznej w nauczaniu fizyki, wykład dla nauczycieli podczas Letnich Warsztatów Fizycznych: "Spotkanie z fizyką", Wydział Fizyki UAM Poznań 3-12 lipca 1998.
 3. B. Mól, Integracja wiedzy przyrodniczej, technicznej i humanistycznej w nauczaniu fizyki, konferencja metodyczna nauczycieli szkół podstawowych w Krośnie i Sanoku, 18 września 1998.
 4. B. Mól, Warsztaty fizyczne, sesja plakatowa w ramach Poznańskich Dni Nauki i Sztuki, 15-17.10.1998, Wydział Fizyki UAM Poznań (prezentacja działań PSDF i Wydziału Fizyki w zakresie popularyzacji fizyki i jej zastosowań wśród uczniów i nauczycieli).
 5. B. Mól, Kształcenie nauczycieli fizyki i fizyków na Wydziale Fizyki UAM, Prirodovedecka Fakulta, UPJŠ, Katedra Experimentalnej Fyziky, Košice 1996.
 6. B. Mól, Letnie Warsztaty Fizyczne jako forma doskonalenia zawodowego nauczycieli fizyki i popularyzacji fizyki, Prirodovedecka Fakulta, UPJŠ, Katedra Experimentalnej Fyziky, Košice 1996.
 7. B. Mól, Problemy kształcenia dwukierunkowego nauczycieli na studiach licencjackich, Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Fizyki: "Perspektywy kształcenia nauczycieli fizyki", Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy WSP w Krakowie, Kraków, 26-28 września 1996.
 8. B. Mól, B. Śniadek, Problemy kształcenia nauczycieli na specjalności nauczycielskiej "Fizyka i Informatyka" na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Fizyki: "Perspektywy kształcenia nauczycieli fizyki", Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy WSP w Krakowie, Kraków, 26-28 września 1996.