DOKTORANCI

Doktoranci Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Edukacyjnych:

Piotr Chabecki
Temat pracy: Zastosowania informatyki w nauczaniu

Mariusz Chodór
Temat pracy: Opracowanie i wdrażanie systemu Praktikus

Roman Frąckowiak
Temat pracy: Wykorzystanie COACH'a w nauczaniu elektryczności

Izabela Okrzesik-Frąckowiak
Temat pracy: Wykorzystanie COACH'a w nauczaniu mechaniki

Jerzy Sarbiewski
Temat pracy: Wykorzystanie animacji w nauczaniu

Danuta Szado
Temat pracy: Badanie wpływu wykonywania eksperymentów na skuteczność nauczania fizyki

Studenci ci mają niezależnego promotora z WSE.
Współpromotorem prac jest prof. dr hab. Henryk Szydłowski