DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

Udział w Wykładach Otwartych na Wydziale Fizyki UAM

Udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki

Inne