HISTORIA

Zarys historii Zakładu Nauczania Eksperymentu Fizycznego


Literatura

 1. Marta Lubienieckia: "Ćwiczenia z fizyki doświadczalnej dla szkół wyższych", Wydawnictwo Akademickie, Poznań 1948.
 2. J. Angerer, H.P. Dymaczewski, P. Kiszkowski, H. Szydłowski (red.), J. Stankowska, S. Smolińska, R. Konopka, A. Markiewicz, "Ćwiczenia laboratoryjne z Fizyki", Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1962.
 3. J. Appelt, H.P. Dymaczewski, A. Milusińska, A. Planner, H. Szweycer, H. Szydłowski (red.), "I Pracownia Fizyczna", Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1966, 1972.
 4. H. Szydłowski, Pracownia Fizyczna. PWN Warszawa 1973.
 5. H. Szydłowski, "Pomiary fizyczne. Podręcznik dla nauczyciela", PWN Warszawa 1977.
 6. H. Szydłowski, Magnetic Anisotropy of Kobalt Nikel Ferrite, Acta Phys. Polon. A43, 399-410, 1973.
 7. M. Połomska, W. Kaczmarek, Z.Pająk, Electric and magnetic properties of Bi1-xLaxFeO3, Phys. stat. sol.(a) 23, 567-574 (1974).
 8. W. Kaczmarek, Z. Pająk, M. Połomska, Differential thermal analysis of phase transitions in (Bi1-xLax)FeO3 solid solution. Solid State Communication, 17, 807-810 (1975).
 9. W. Kaczmarek, A. Graja, Lattice dynamics study of the solid solution (Bi1-xLax)FeO3 by IR spectroscopy. Solid State Communication, 17, 851-853 (1975).
 10. P. Kiszkowski, H. Szydłowski, Radiestezja a nauka, "Wiedza i Życie" nr 2/1999;
  http://archiwum.wiz.pl/1999/99022800.asp; http://www.pdf.amu.edu.pl/szydlowski/radiestezja.php.
 11. P. Kiszkowski, J. Wrzesiński; Prospekcja elektrooporowa Ostrowa Lednickiego;
  http://www.staff.amu.edu.pl/~pkisz/badania/STUDIA_LEDNICKIE_4.htm.
 12. H. Szydłowski (autor treści i redaktor), M. Dębska, W. Kaczmarek, J. Kudyńska, A. Olechnowicz (autorzy zadań rachunkowych), "Teoria pomiarów", PWN, Warszawa 1974.
 13. H. Szydłowski i współautorzy: "Teoria pomiarów", PWN, Warszawa 1981.
 14. "Guide to the Expression of Uncertainty In Measurement", International Organization for Standardization, printed in Switzerland 1995.
 15. H. Szydłowski i współautorzy "Nauczanie fizyki a wiedza potoczna uczniów", Wyd. Nauk. UAM Poznań, 1991.
 16. H. Szydłowski, B. Zawieja, "Uczące i obliczeniowe programy komputerowe do statystyki matematycznej", Wyd. Nauk. WSP w Zielonej Górze 1990.
 17. H. Szydłowski, R. Smuszkiewicz, "Skomputeryzowane stanowisko do pomiaru przewodnictwa cieplnego dla pracowni fizycznej I", Postępy Fizyki 42 (3), 335-341, 1991.
 18. H. Szydłowski (red. i współautor), "Fizyczne Laboratorium Mikrokomputerowe (FiLaMi)", Wyd. w projekcie MAPETT przez Instytut Fizyki UAM, Poznań 1994.
 19. H. Szydłowski (red. i współautor), "Microcomputer In Physics Experiment", Wyd. w projekcie MAPETT przez Instytut Fizyki UAM, Poznań 1994.
 20. H. Szydłowski (red. i współautor), "Pomiary fizyczne za pomocą komputera", Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1999.
 21. H. Szydłowski "Pracownia Fizyczna wspomagana komputerowo", PWN, Warszawa 2003.
 22. H. Szydłowski (red.), "Informatyka i dydaktyka w nauczaniu fizyki", Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1997.
 23. H. Szydłowski, "Komputerowe minilaboratoria przyrodnicze. Pilotażowy projekt MENiS", Fizyka w Szkole nr 2, 2005, str. 13-15 (77-79).
 24. H. Szydłowski, "Konkurs: komputerowo wspomagany eksperyment szkolny w przedmiotach przyrodniczych", Fizyka w Szkole nr 5, 2003, str. 52 (308).

strona: 12345678910