KONFERENCJE I REFERATY:

2012

 1. Henryk Drozdowski, WYKŁAD PROSZONY 13 I 2012: "Od atomu do galaktyk", I LO w Gorlicach (wojew. małopolskie).
 2. Henryk Drozdowski, WYKŁAD PROSZONY 17 II 2012: "Odpowiedzialność fizyków w hitlerowskich Niemczech", VIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Nauki "Etyczne dylematy przyrodoznawstwa" na Wydziale Fizyki UAM, 17 II-18 II 2012. Organizatorzy: prof. zw. Z. Błaszczak /Wydział Fizyki UAM/ i prof. A. Szczuciński /Instytut Filozofii UAM/.
 3. Henryk Drozdowski, WYKŁAD INAUGURACYJNY 25 II 2012: "Prawda i istnienie w fizyce", Poznańska Konferencja Filozofii Nauki na Wydziale Fizyki UAM, 25 II 2012. Organizatorzy: Instytut Filozofii UAM i Wydział Fizyki UAM.
 4. Henryk Drozdowski, WYKŁAD PROSZONY 13 III 2012: "Natura rzeczywistości" w Instytucie Filozofii UAM.
 5. Henryk Drozdowski, WYKŁAD PROSZONY 28 III 2012: "Stulecie odkrycia metody mierzenia Wszechświata" - XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Wydział Fizyki UAM, Poznań, 28 III 2012.

2011

 1. Henryk Drozdowski, WYKŁAD PROSZONY: "Piękno i matematyczność Przyrody", Ogólnopolska Konferencja NAUKA A PIĘKNO, na Wydziale Fizyki UAM, 5 II 2011. Organizatorzy: prof. zw. Z. Błaszczak /Wydział Fizyki UAM/ i prof. A. Szczuciński /Instytut Filozofii UAM/.
 2. Henryk Drozdowski, "Jak odkryto jądro atomowe? (z okazji 100-lecia odkrycia)", WYKŁAD PROSZONY - XIV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Wydział Fizyki UAM, Poznań, 30 III 2011.
 3. Henryk Drozdowski, "Znaczenie odkrycia polonu i radu dla rozwoju nauki", REFERAT PROSZONY wygłoszony w czasie międzywydziałowego seminarium "Maria Skłodowska-Curie - uczona i człowiek w stulecie Nagrody Nobla", Wydział Fizyki UAM, Poznań, 25 V 2011.
 4. Henryk Drozdowski, "Działalność pozalekcyjna uczniów na Wydziale Fizyki UAM", WYKŁAD PROSZONY na Łódzkiej Konferencji Problemy Dydaktyki Fizyki 16 VI - 18 VI 2011, Uniwersytet Łódzki 17 VI 2011; streszczenie wykładu: "Problemy Dydaktyki Fizyki - streszczenia", UŁ, str. 3 i str. 9 (2011).
 5. Henryk Drozdowski, "Determination of the geometrical structure of free molecules", Ogólnopolska Konferencja Polish Crystallographic Meeting, INT i BS, Wrocław, 30 VI- 2 VII 2011, REFERAT PLENARNY w INT i BS we Wrocławiu 30 VI 2011; opublikowany [w] Polish Cryst. Meet., 53 (R-9), 27-28 (2011).
 6. Henryk Drozdowski, "X-ray structural analysis of soft materials", WYKŁAD PROSZONY 9 IX 2011, Polish School of Crystallography of the XXI-st Century, Gierłoż, k. Kętrzyna 5 - 11 September 2011 /jako The Invited Speaker/; streszczenie wykładu jest w wersji elektronicznej Conference Programme Polish School of Crystallography 2011.
 7. Henryk Drozdowski, Zdzisław Błaszczak, Krzysztof Nowakowski, "Structural studies of selected molecular liquids - present state and perspectives", Oral Presentation, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 13 IX 2011, Międzynarodowa Konferencja European Molecular Liquids Group /Japanese Molecular Liquids Group/: "New outlook on molecular liquids from short scale to long scale dynamics" Warszawa 11 IX - 15 IX 2011; wykład opublikowany [w]: "Book of Abstracts, EMLG/JMLG Annual Meeting", p. 48 (OP 12), 11th - 15 th September 2011, Warsaw, Poland.
 8. Henryk Drozdowski, "Fizyka wobec cynizmu w kulturze współczesnej", WYKŁAD PROSZONY w Auli Lubrańskiego UAM w Poznaniu, 25 XI 2011, w ramach Ogólnopolskiej Konferencji "Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze", Humanistyczne Centrum Badań Dyskurs Wielokulturowy, Collegium Minus UAM 25 XI - 26 XI 2011; publikacja w "Philology" w druku (2012).

2010

 1. H. Drozdowski, WYKŁAD PROSZONY: Ekspansja Wszechświata a powstanie życia na Ziemi, Ogólnopolska Konferencja WOKÓŁ EWOLUCJI I EWOLUCJONIZMU, na Wydziale Fizyki UAM, 22 I 2010.
 2. H. Drozdowski, WYKŁAD PROSZONY: Determination of electron radial distribution function for liquid cyclohexylamine by X-ray diffraction, 10th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science, June 6-11, 2010, Szklarska Poręba, Poland; wykład opublikowany [w]: H. Drozdowski, K. Nowakowski, Z. Błaszczak, Synchr. Rad. Nat. Science, 9 (1-2), 61 (2010).
 3. H. Drozdowski, K. Nowakowski, Z. Błaszczak, X-Ray diffraction investigation of cyclohexane derivatives at 293 K, 10th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science, June 6-11, 2010, Szklarska Poręba, Poland, Synchr. Rad. Nat. Science, 9 (1-2), 116 (2010).
 4. Anna Romaniuk, H. Drozdowski, Rentgenowskie badania korelacji molekularnych pochodnych anizolu w ciekłych roztworach, IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Toruń, 17-19 VI 2010, Biuletyn IV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, Wydawnictwo UMK, Toruń, str. 19 (2010).
 5. Krzysztof Nowakowski, H. Drozdowski, Rentgenowska analiza strukturalna pochodnych cykloheksanu w temperaturze 293 K, IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Toruń, 17-19 VI 2010, Biuletyn IV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, Wydawnictwo UMK, Toruń, str. 50 (2010).
 6. Anna Romaniuk, H. Drozdowski, Rentgenowska analiza strukturalna roztworów chloropochodnych anizolu, IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Toruń, 17-19 VI 2010, Biuletyn IV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, Wydawnictwo UMK, Toruń, str. 73 (2010).
 7. Anna Romaniuk, H. Drozdowski, Struktura anizolu i izomeria położeniowa atomu chloru w orto-, meta-, para-chloroanizolu, IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Toruń, 17-19 VI 2010, Biuletyn IV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, Wydawnictwo UMK, Toruń, str. 74 (2010).
 8. Krzysztof Nowakowski, H. Drozdowski, Wpływ grup funkcyjnych -CH3, -NH2, -OH na właściwości i korelacje międzymolekularne pochodnych cykloheksanu, IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Toruń, 17-19 VI 2010, Biuletyn IV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, Wydawnictwo UMK, Toruń, str. 95 (2010).
 9. Krzysztof Nowakowski, H. Drozdowski, Badania izomerii położeniowej w pochodnych cykloheksanonu metodą dyfrakcji rentgenowskiej, IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Toruń, 17-19 VI 2010, Biuletyn IV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, Wydawnictwo UMK, Toruń, str. 96 (2010).
 10. H. Drozdowski, WYKŁAD PROSZONY: X-Ray structural analysis of soft materials; wykład opublikowany [w]: Polish Crystallographic Meeting, 52, 30-31 (2010), INT i BS, Wrocław, 24-26 VI 2010.
 11. Zdzisław Błaszczak, H. Drozdowski, Kamila Domin, X-Ray markers of blood serum of patients with neoplasmic diseases, Polish Crystallographic Meeting, 52, 52-53 (2010), INT i BS, Wrocław, 24-26 VI 2010.
 12. Anna Romaniuk, H. Drozdowski, X-Ray analysis of the ortho-nitroanisole and ortho-nitrotoluene, Polish Crystallographic Meeting, 52, 144-145 (2010), INT i BS, Wrocław, 24-26 VI 2010.
 13. H. Drozdowski, Krzysztof Nowakowski, Structure and conformation of cyclohexylamine, Polish Crystallographic Meeting, 52, 146-147 (2010), INT i BS, Wrocław, 24-26 VI 2010.
 14. H. Drozdowski, Krzysztof Nowakowski, Zdzisław Błaszczak, X-Ray diffraction study of the structure and of the molecular correlations in cyclohexanol C6H11-OH at 293 K, Polish Crystallographic Meeting, 52, 148-149 (2010), INT i BS, Wrocław, 24-26 VI 2010.
 15. H. Drozdowski, Anna Romaniuk, Zdzisław Błaszczak, X-Ray study of anisole C6H5OCH3 molecule, Polish Crystallographic Meeting, 52, 150-151 (2010), INT i BS, Wrocław, 24-26 VI 2010.
 16. Krzysztof Nowakowski, H. Drozdowski, The determination of molecular structure of 3?Methylcyclohexanone, Polish Crystallographic Meeting, 52, 152-153 (2010), INT i BS, Wrocław, 24-26 VI 2010.
 17. Zdzisław Błaszczak, H. Drozdowski, X-Ray study of blood plasma from patients with neoplasmic disease, INTERNATIONAL SOFT MATTER CONFERENCE 2010, BIOPHYSICS, str. 235, 5th-8th July 2010, Granada, Spain.
 18. H. Drozdowski, Zdzisław Błaszczak, Models of liquids in investigation of low-molecular weight polymer diffusion, INTERNATIONAL SOFT MATTER CONFERENCE 2010, POLYMERS, str. 576, 5th-8th July 2010, Granada, Spain.
 19. H. Drozdowski, WYKŁAD PROSZONY: Interdyscyplinarność w nauczaniu fizyki współczesnej, Ogólnopolska Konferencja Inaugurująca Studium Nowoczesnej Metodyki Kształcenia, Wydział Fizyki UAM, Poznań, 17 IX 2010; wykład opublikowany [w]: "Nowoczesne Nauczanie Fizyki na poziomie Uniwersyteckim", Biuletyn Proinnowacyjnego Kształcenia w zakresie nauk fizycznych, Poznań, UAM, str. 7 (2010).
 20. H. Drozdowski, Ogónopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie 4, na Wydziale Fizyki UAM, 24 IX - 25 IX 2010: Organizator i przewodniczący prof. zw. Wojciech Nawrocik; udział w składzie Jury.
 21. H. Drozdowski, WYKŁAD PROSZONY: Współpraca Uniwersytetu ze szkołami średnimi w nauczaniu fizyki, XIX Ogólnopolska Jesienna Szkoła "Problemy Dydaktyki Fizyki" pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego, w Krośnicach, 14 X - 17 X 2010.

2009

 1. Z. Błaszczak, H. Drozdowski, J. Wąsicki, Cykl paliwowy w energetyce jądrowej, udział w sesji posterowej, konferencja: Energetyka atomowa w Wielkopolsce szansą na rozwój?, Ośrodek Nauki PAN, Poznań, 2.II.2009.
 2. H. Drozdowski, Konferencja inauguracyjna e_Szkoła Wielkopolska, udział w Zespole Naukowym Projektów, Collegium Biologicum, Poznań, 17 luty 2009.
 3. H. Drozdowski, Modele cieczy w badaniach dynamiki molekuł łańcuchowych, wykład proszony plenarny na VIII Poznańskim Sympozjum Polimerowym w Polsko -Niemieckim Centrum Akademickim, 27 marca 2009; Biuletyn Politechniki Poznańskiej, Wydział Technologii Chemicznej, str.2 (2009).
 4. H. Drozdowski, X-Ray diffraction study of amorphous materials and liquids - the present state of art and perspectives of development, WYKŁAD PROSZONY PLENARNY na 51 Ogólnopolskim Konwersatorium Krystalograficznym w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu, 26 VI 2009; Polish Crystallographic Meeting, Wrocław, INT i BS PAN, 51, 29-30 (2009).
 5. H. Drozdowski, Z. Błaszczak, M. Horst, Molecular ordering in liquid nitromethane CH3NO2, Polish Crystallographic Meeting Wrocław INT i BS PAN, 25-27 VI 2009, 51, 270-271 (2009).
 6. H. Drozdowski, K. Nowakowski, Z. Błaszczak, A relation between X-Ray diffraction based liquid cyclohexylamine C6H11-NH2 structure and packing coefficient, Polish Crystallographic Meeting Wrocław INT i BS PAN, 25-27 VI 2009, 51, 268-269 (2009).
 7. H. Drozdowski, T. Hałas, Z. Błaszczak, X-Ray studies of 1,3,5-trimethylbenzene C6H3-(CH3)3 at 293 K, Polish Crystallographic Meeting Wrocław INT i BS PAN, 25-27 VI 2009, 51, 266-268 (2009).
 8. H. Drozdowski, A. Romaniuk, X-Ray diffraction investigation of the crystalline and liquid para-chloroanisole, Polish Crystallographic Meeting Wrocław INT i BS PAN, 25-27 VI 2009, 51, 272-273 (2009).
 9. H. Drozdowski, udział w Konferencji (konsultacje Profesorskie) dotyczącej projektu e-Szkoła Wielkopolska - Twórczy Nauczyciel, Centrum Konferencyjne Sułkowskiego, Boszkowo 8-9 lipca 2009.
 10. H. Drozdowski, Popularyzacja kosmologii wśród studentów i uczniów, WYKŁAD PROSZONY w Sesji Nauczycielsko-Dydaktycznej na XL Zjeździe Fizyków Polskich w Krakowie, 9 IX 2009; biuletyn XL Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie, 6-11 IX 2009, 115 (2009).
 11. H. Drozdowski, Z. Błaszczak, Badania struktury cieczy i ciał amorficznych - obecny stan badań i perspektywy rozwoju, WYKŁAD PROSZONY w Sesji Specjalistycznej: Fizyka miękkiej materii na XL Zjeździe Fizyków Polskich w Krakowie, 9 IX 2009; biuletyn XL Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie, 6-11 IX 2009, 130 (2009).
 12. H. Drozdowski, Kwantowe powstanie Wszechświata, WYKŁAD PROSZONY w Sesji Specjalistycznej Fizyka plazmy w Kosmosie na XL Zjeździe Fizyków Polskich w Krakowie, 9 IX 2009; biuletyn XL Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie, 6-11 IX 2009, 153 (2009).
 13. H. Drozdowski, Z. Błaszczak, T. Hałas, Molecular correlations in 1,3,5- trimethylbenzene C6H3-(CH3)3 at 293 K, XL Zjazd Fizyków Polskich w Krakowie, 6-11 IX 2009; biuletyn XL Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie, 6-11 IX 2009, 183-184 (2009).
 14. H. Drozdowski, Z. Błaszczak, K. Nowakowski, X-Ray diffraction studies of liquid cyclohexane derivatives, XL Zjazd Fizyków Polskich w Krakowie, 6-11 IX 2009; biuletyn XL Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie, 6-11 IX 2009, 185-186 (2009).
 15. H. Drozdowski, A. Romaniuk, X-Ray scattering in liquid ortho-, meta- and para- chloroanisoles at 293 K, XL Zjazd Fizyków Polskich w Krakowie, 6-11 IX 2009; biuletyn XL Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie, 6-11 IX 2009, 187-188 (2009).
 16. H. Drozdowski, Interdyscyplinarność w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, WYKŁAD na konferencji dla nauczycieli: Jedna szkoła - różne przedmioty - wspólna myśl - strategie nauczania przedmiotów przyrodniczych, Wydział Fizyki UAM i Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 23 IX 2009; materiał z konferencji jest dostępny na płycie Compact disc (Wydział Fizyki UAM 2009).
 17. H. Drozdowski, Uporządkowanie krótkozasięgowe w orto-chloroanizolu w 293 K - rentgenowskie badania dyfrakcyjne, REFERAT na VIII Krajowym Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego Podlesie, 24-26 IX 2009; Synchr. Rad. Nat. Science, 8 (1-2), 21 (2009).
 18. H. Drozdowski, A. Romaniuk, Z. Błaszczak, Short-range ordering in ortho- chloroanisole at 293 K by X-Ray diffraction, VIII Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego Podlesie, 24-26 IX 2009; Synchr. Rad. Nat. Science, 8 (1-2), 38 (2009).
 19. H. Drozdowski, K. Nowakowski, The determination of molecular structure of 2-Methylcyclohexanone, VIII Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego Podlesie, 24-26 IX 2009; Synchr. Rad. Nat. Science, 8 (1-2), 79 (2009).
 20. H. Drozdowski, K. Nowakowski, Study of the structure and of the internal ordering degree in liquid cyclohexylamine C6H11-NH2, VIII Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego Podlesie, 24-26 IX 2009; Synchr. Rad. Nat. Science, 8 (1-2), 80 (2009).

2008

 1. H. Drozdowski, Nowe techniki rentgenowskie w badaniach struktury nanoukładów węglowych, wykład proszony na Jubileuszowym 50. Konwersatorium Ogólnopolskim w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu 27.VI.2008, opublikowany w Polish Crystallographic Meeting, str. 39-40, 50 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, IFNT i BS PAN, 26-28 czerwca 2008.
 2. H. Drozdowski, Redukcjonizm we współczesnej fizyce cząstek, wykład proszony na Ogólnopolskiej Sesji Naukowej: Redukcjonizm fizyczny na Wydziale Fizyki UAM, 21 listopada 2008.
 3. H. Drozdowski, Anna Mansfeld, Molecular Geometry of 2-Nitrotoluene from X-Ray Diffraction Study, opublikowany w Polish Crystallographic Meeting, str. 75-76, Wrocław, IFNT i BS PAN, 26-28 czerwca 2008.
 4. H. Drozdowski, Krzysztof Nowakowski, Zdzisław Błaszczak, The WAXS Studies of Cyclohexane Derivatives at 293 K, opublikowany w Polish Crystallographic Meeting, str. 79-80, Wrocław, IFNT i BS PAN, 26-28 czerwca 2008.
 5. H. Drozdowski, Anna Mansfeld, Zdzisław Błaszczak, The Models of Ortho- and Meta-Nitrotoluene Molecule Structure, opublikowany w Polish Crystallographic Meeting, str. 77-78, Wrocław, IFNT i BS PAN, 26-28 czerwca 2008.
 6. K. Gębura, Prowadzenie sesji poświęconej reformie edukacji w czasie XVIII Jesiennej Szkoły "Problemy Dydaktyki Fizyki", Borowice 17-21 listopada 2008.
 7. H. Szydłowski, Wykład na zamówienie 1 godz.: "Pomiary fizyczne wspomagane komputerem" XV Ogólnopolski Zjazd PSNPP; "Przedmioty Przyrodnicze a Technologia Informacyjna i Komunikacyjna", Toruń, 13-14 września 2008.
 8. H. Szydłowski, Wykład: "The Word as a virtual realisty", XVI Międzynarodowa Konferencja DIDFYZ 2008, Raczkowa Dolina, Tatry Słowackie, 15 października 2008.
 9. H. Szydłowski, Pokaz filmu animowanego "Evrything is a wave", XVI Międzynarodowa Konferencja DIDFYZ 2008, Raczkowa Dolina, Tatry Słowackie, 15 października 2008.
 10. H. Szydłowski, Wykład na zamówienie 1 godz.: "Wkład współczesnej fizyki w kulturę", Fizyka Częścią Kultury - Konferencja Fizyka Częścią Kultury, Uniwersytet Rzeszowski, 24-25 października 2008.
 11. H. Szydłowski, Referat: "W jaki sposób popularyzować fizykę w XXI wieku" oraz pokaz filmu animowanego Jerzego Sarbiewskiego: "Wszystko jest falą", Fizyka Częścią Kultury - Konferencja, Uniwersytet Rzeszowski, 24-25 października 2008.
 12. H. Szydłowski, Wykład inauguracyjny na zamówienie 2 godz.: "Podstawy pomiarów fizyczne wspomaganych komputerowo", Konferencja "Laboratoria fizyczne wspomaganych komputerowo", UMK Toruń, 3-7 grudnia 2008.

2007

 1. H. Drozdowski, Mechanizm powstawania promieniowania synchrotronowego w pulsarach, wykład proszony na Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego w Poznaniu 26 września 2007, opublikowany w Synchrotron Radiation in Natural Science, 6 (1-2), str. 29, September 2007.
 2. H. Drozdowski, Współczesne modele cieczy w fizyce doświadczalnej, opublikowany w XXXIX Zjazd Fizyków Polskich, str. 78-79, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 9-14. września 2007.
 3. H. Drozdowski, Selektywna rola umysłu w poznawaniu rzeczywistości wykład proszony na Ogólnopolskiej Sesji Naukowej: Fizyka a umysł na Wydziale Fizyki UAM 24 listopada 2007.
 4. H. Drozdowski, Znaczenie krystalografii we współczesnej rentgenowskiej analizie strukturalnej cieczy, wykład proszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu 28.VI.2007, opublikowany w Polish Crystallographic Meeting, str. 25-26, Wrocław, IFNT i BS PAN, 28-30 czerwca 2007.
 5. H. Drozdowski, Czy kształcenie podyplomowe nauczycieli zwiększa efektywność nauczania fizyki? - wykład proszony na XXXIX Zjeździe Fizyków Polskich w Uniwersytecie Szczecińskim w sekcji Dydaktyka fizyki, 10 września 2007.
 6. H. Drozdowski, K. Nowakowski, X-Ray Diffraction Studies of Liquid Methylcyclohexane C6H11-CH3 Structure at 293 K, opublikowany w Synchrotron Radiation in Natural Science, 6 (1-2), str. 34-35, September 2007.
 7. M. Kempiński, M. Śliwińska-Bartkowiak, W. Kempiński, H. Drozdowski, Influence of adsorbed molecules on Coulomb gap transport in ACF, opublikowany w Nanote'C2007, International Conference on Carbon Nanoscience and Nanotechnology, 29.VIII-1.IX.2007, Brighton, Wielka Brytania.
 8. M. Kempiński, M. Śliwińska-Bartkowiak, W. Kempiński, H. Drozdowski, Interactions in the system of molecules adsorbed in activated carbon fibres, opublikowany w Carbon for Energy Storage and Environment Protection CESEP'07, 2-6 September 2007, Kraków, Poland.
 9. H. Drozdowski and A. Mansfeld, X-Ray Structural Comparative Analysis of o-Nitroanisole C7H7NO3 and Liquid Solution of o-Nitroanisole in 1,4-Dimethylbenzene C6H4-(CH3)2, opublikowany w Polish Crystallographic Meeting, str. 240-241, 49 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 28-30 czerwca 2007.
 10. M. Kempiński, M. Śliwińska-Bartkowiak, W. Kempiński, H. Drozdowski, Properties of carbon porous matrices with adsorbed molecules, opublikowany w ramach XXII Conference on Ratio and Microwave Spectroscopy RAMIS, 22-26 April 2007, Będlewo, Polska.
 11. H. Drozdowski, A. Mansfeld, Z. Błaszczak, X-Ray Analysis of the Crystalline and Liquid o-Nitroanisole C7H7NO3, opublikowany w Polish Crystallographic Meeting, str. 238-239, 49 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 28-30 czerwca 2007.
 12. A. Maryanowska, Problem Experiments with the Use of a Black Box, EIROforum European Science Teachers Initiative (ESTI), Science on Stage 2 festival, 2-6 April 2007 - Grenoble.

2006

 1. H. Drozdowski, Badania dyfuzji translacyjnej cząsteczek łańcuchowych metodą rentgenowską, wykład proszony na Ogólnopolskiej Konferencji Polimerów w Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej w Poznaniu, 24 lutego 2006, opublikowany w annałach Politechniki Poznańskiej, str. 4, '2006.
 2. H. Drozdowski, Człowiek we Wszechświecie, wykład proszony na Ogólnopolskiej Sesji Naukowej: Kosmologiczne Dylematy Fizyki i Filozofii na Wydziale Fizyki UAM 25 listopada 2006, w druku, Wydawnictwo Naukowe IF i NS UAM.
 3. H. Drozdowski, Badania dyfuzji translacyjnej cząsteczek łańcuchowych metodą wysokokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (WAXS) opublikowany w Polish Crystallographic Meeting, str. 60-61, Wrocław, IFNT i BS PAN, 29-30 czerwca 2006.
 4. H. Drozdowski, Z. Błaszczak, Porównanie struktury krystalicznej i ciekłej 1,4-dimetylobenzenu C6H4-(CH3)2, opublikowany w Polish Crystallographic Meeting, str. 62-63, 48 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, IFNT i BS PAN, 29-30 czerwca 2006.
 5. A. Gorczyca, M. Jasiński, G. Kamieniarz, B. Mól, Perspektywy nauczania e-learningowego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, II Międzynarodowa Konferencja Akademia On-line (Polski Uniwersytet Wirtualny i Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi), Bronisławów, 14-16 września 2006.
 6. B. Mól, Sytuacja polskiej oświaty w świetle badań PISA, wykład na konferencji dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów rejonu Mosina i Stęszew, 8 czerwca 2006.

2005

 1. H. Drozdowski, W poszukiwaniu wielkiej syntezy, wykład proszony na Ogólnopolskiej Einsteinowskiej Sesji Naukowej na Wydziale Fizyki UAM 25.XI.2005, opublikowany w monografii ALBERT EINSTEIN. Dylematy fizyków i filozofów, pod red. prof. Z. Błaszczaka i prof. A. Szczucińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
 2. H. Drozdowski, Czynniki temperaturowe i drgania termiczne w kryształach i cieczach, opublikowany w Polish Crystallographic Meeting, str. 62-63, Wrocław, IFNT i BS PAN, 30 czerwca - 1 lipca 2005.
 3. B. Mól, Tajemnice świecącej kuli, wykład z pokazami, Powiatowy Festiwal Fizyki, Rogoźno, 4 listopada 2005.
 4. K. Gębura, Wykład na zamówienie 1 godz.: "Nauczanie o energii jądrowej w Unii Europejskiej", Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyki Fizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, maj 2005.

2004

 1. H. Szydłowski, "Komputerowe Mini-laboratoria", XX Konferencja Informatyka w Szkole, Wrocław, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 520-525, 6-9 września 2004.
 2. B. Śniadek, Jaki wpływ na nauczanie fizyki mogą wywierać standardy wymagań egzaminacyjnych, XII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej" Standardy wymagań i normy testowe w diagnostyce Edukacyjnej", Kraków 2004.

2003

 1. H. Drozdowski, The structure of bicyclohexyl at 293 and 363 K, wykład proszony plenarny na międzynarodowej konferencji APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 1.IX. 2003 w Krakowie, opublikowany w Applied Crystallography, Word Scientific, New Jersey-London-Singapore-Beijing-Shanghai-Hong Kong-Taipei-Chennai, pp. 373-377 (2003).
 2. H. Drozdowski, The structure of bicyclohexyk at 293 K, opublikowany w XIX CONFERENCE ON APPLIED CRYSTALLOGRAPHY, str. 34, 1-4 September 2003, Katowice-Kraków, Poland.
 3. B. Mól, Zapachy burzy, wykład z pokazami dla uczniów i nauczycieli, III Forum Ekologiczne "Zapachy przyrody", Górzna 2003.
 4. H. Szydłowski, Wykład na zamówienie 1 godz.: "Technologie informatyczne w nauczaniu fizyki", Konferencja Rola doświadczeń i modeli w nauczaniu fizyki i przyrody, Uniwersytet Rzeszowski, 11 marca 2003.
 5. H. Szydłowski, (organizacja konferencji i redakcja materiałów) "Szkolne mini-laboratoria komputerowe do nauczania przedmiotów przyrodniczych", Materiały z konferencji w Poznaniu, 12-13 grudnia 2003.
  http://gazeta-it.pl/200305225079/Mini-laboratoria-komputerowe-do-nauczania-przedmiotow-przyrodniczych-w-szkole.html

2001

 1. B. Śniadek, Koncepcja merytoryczno-metodyczna nauczania o drganiach i falach w zreformowanym gimnazjum, Konferencja Metodyczna, ODN Katowice, 9 maja 2002.
 2. B. Śniadek, Światło i cień w na lekcjach przyrody, III Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Lublin, 21 września 2002.
 3. B. Śniadek, Ścieżki międzyprzedmiotowe w podręcznikach fizyki do gimnazjum, XV Jesienna Szkoła "Problemy Dydaktyki Fizyki", Borowice, 4-8 listopada 2002.

2001

 1. B. Śniadek, Eksperyment uczniowski w świetle założeń konstruktywizmu, II Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Poznań 16 -17 września 2001.

2000

 1. B. Śniadek, Społeczny wymiar nauczania fizyki na przykładzie podręcznika IMPULS dla gimnazjum, Konferencja naukowa, "Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej", Wydział Chemii, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej Lublin, 11-13 luty 2000.
 2. B. Śniadek, Nauczanie optyki w zreformowanym gimnazjum, Konferencja Metodyczna, ODN Katowice, 20 maja 2000.

1999-

 1. B. Śniadek, Kształcenie nauczycieli przyrody na podyplomowym studium "Dziecko w świecie Przyrody i Nauki" w UAM, Konferencja Naukowo - metodyczna "Nauczyciel przyrody", Ministerstwo Edukacji narodowej, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Nałęczów 11-12 marca 1999.
 2. A. Maryanowska, J. A. Latosińska, J. Suwalski, J. Pietrzak, A Mössbauer study of Sr2FeVO6- near magnetic phase transition (poster) 5-th International Seminar on Neutron Scattering Investigations in Condensed Matter, Poznań April 30 - May 2, 1998.
 3. A. Maryanowska, J. Pietrzak, J. N. Latosińska, J .Suwalski, Diffusion Morin transition in Sr2FeVO6, (poster) 17-th Condensed Matter Division, Grenoble 23-29 August 1998.
 4. B. Mól, Integracja wiedzy przyrodniczej i technicznej w nauczaniu fizyki, wykład dla nauczycieli podczas Letnich Warsztatów Fizycznych: "Spotkanie z fizyką", Wydział Fizyki UAM Poznań 3-12 lipca 1998.
 5. B. Mól, Integracja wiedzy przyrodniczej, technicznej i humanistycznej w nauczaniu fizyki, konferencja metodyczna nauczycieli szkół podstawowych w Krośnie i Sanoku, 18 września 1998.
 6. B. Mól, Warsztaty fizyczne, sesja plakatowa w ramach Poznańskich Dni Nauki i Sztuki, 15-17.10.1998, Wydział Fizyki UAM Poznań (prezentacja działań PSDF i Wydziału Fizyki w zakresie popularyzacji fizyki i jej zastosowań wśród uczniów i nauczycieli).
 7. B. Śniadek, Nauczanie przyrody w krajach Europy Zachodniej, Konferencja Nauczycieli Przedmiotów przyrodniczych, Iława 2-4 październik 1998.
 8. A. Maryanowska, J. Pietrzak, A Study of Phase Transitions in Double Perovskite by Resonanse Method, XVII Conference on Radio- and Microwave Spectroskopy, Poznań, April 22-25, 1997.
 9. A. Maryanowska, J. Suwalski, J. Pietrzak, Spin Reorientation in Perovskite Sr2FeVO6-, XXXII Zakopane School of Physics, Condensed Matter Studies by Nuclear Methods, Zakopane, 10-17 may 1997, Contributed Talks.
 10. B. Śniadek, Współczesne problemy dydaktyki fizyki, Letnie Warsztaty dla Nauczycieli Fizyki, Wydział Fizyki UAM, lipiec 1997.
 11. B. Śniadek, Standardy osiągnięć szkolnych z fizyki dla różnych poziomów kształcenia i zasady ich konstruowania, II Konferencja metodyczno-naukowa", Integracja nauczycieli fizyki", Wydział Fizyki UAM, Poznań, września 1997.
 12. B. Śniadek, Podstawy Programowe z Fizyki i ich funkcja w projektowaniu procesu nauczania fizyki w szkole, I Konferencja metodyczno-naukowa " Integracja nauczycieli fizyki", Wydział Fizyki UAM, Poznań, kwietnia 1997.
 13. A. Maryanowska, J. Pietrzak, J. N. Latosińska, Structural Changes In Annealed Magnetic Oxides, The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 96, Poznań.
 14. A. Maryanowska, J. Pietrzak, Structural Changes In Annealed Magnetic Oxides, The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 96, Poznań 1996.
 15. A. Maryanowska, A Study of Phase Transitions In Sr2FeVO6- By X-ray Diffraction, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERRITIES BORDEAUX, September 3-6, 1996.
 16. B. Mól, Kształcenie nauczycieli fizyki i fizyków na Wydziale Fizyki UAM, Prirodovedecka Fakulta, UPJŠ, Katedra Experimentalnej Fyziky, Košice 1996.
 17. B. Mól, Letnie Warsztaty Fizyczne jako forma doskonalenia zawodowego nauczycieli fizyki i popularyzacji fizyki, Prirodovedecka Fakulta, UPJŠ, Katedra Experimentalnej Fyziky, Košice 1996.
 18. B. Mól, Problemy kształcenia dwukierunkowego nauczycieli na studiach licencjackich, Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Fizyki: "Perspektywy kształcenia nauczycieli fizyki", Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy WSP w Krakowie, Kraków, 26-28 września 1996.
 19. B. Mól, B. Śniadek, Problemy kształcenia nauczycieli na specjalności nauczycielskiej "Fizyka i Informatyka" na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Fizyki: "Perspektywy kształcenia nauczycieli fizyki", Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy WSP w Krakowie, Kraków, 26-28 września 1996 r.
 20. B. Śniadek, Metody i formy kształcenia nauczycieli przyrodoznastwa, Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Fizyki", "Perspektywy Kształcenia Nauczycieli Fizyki", WSP Kraków, 26-28 września 1996.
 21. B. Śniadek, Nowe podstawy programowe z fizyki i formułowanie zadań szkoły, XII Jesienna Szkoła "Problemy Dydaktyki Fizyki", Borowice 25-29 października, 1996.
 22. B. Śniadek, Wiedza polskich uczniów szkół podstawowych i średnich na temat globalnych zagrożeń środowiskowych, Fakulty of Science, University of Ostrawa, grudzień 1996.
 23. B. Śniadek, Nauczanie o efekcie cieplarnianym w szkole z wykorzystaniem hipertekstu, Fakulty of Science, University of Ostrawa, grudzień 1996.
 24. M. Latosińska, J. Grabowski, H. Manikowski, Growth of Chlorella pyrenoidosa in media contaminated with water extract of fly ash Photochemical Processes in plants under environmental stress, Kazimierz Dolny, June 8-9, 1995.
 25. J. Grabowski, P.J. Scully, R. Edwards, S. Hassan, M. Latosińska, Toksyczność metali dla mikroorganizmów - badania metodą fluorogennego substratu Materiały III Sympozjum Naukowo-Techniczne, Biotechnologia Środowiskowa, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudzień 1995.
 26. J. Grabowski, M. Latosińska, P.J. Scully, Biodegradacja zanieczyszczeń organicznych ścieków w warunkach inhibicji - symulacja komputerowa Materiały III Sympozjum Naukowo-Techniczne, Biotechnologia Środowiskowa, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudzień 1995.
 27. M. Latosińska, J. Grabowski, H. Manikowski, Wpływ ekstraktu wodnego z popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego na wzrost glonów Chlorella pyrenoidosa Materiały III Sympozjum Naukowo-Techniczne, Biotechnologia Środowiskowa, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudzień 1995.
 28. A. Maryanowska and J. Pietrzak, Magnetic Resonance of New Perovskite - like Compounds A2FeVO6, 16 th Con. On Radio and Microwave Spectroscopy, Ramis 95, Poznań, 25-27 April 1995.
 29. P. Pawlicki, L. Kolpakowa, A. Maryanowska, J.N. Latosińska, J. Pietrzak, A Spin Model for the Magnetization in the Ilmenite Ni (Fe 0.5Nb 0.5)O3-, Soft Magnetic Materials Conf. September 12-14, 1995, Cracow.
 30. A. Maryanowska J. Pietrzak, J.N. Latosińska, L. Kolpakowa, P. Pawlicki, Changes in the Valency and Magnetic Properties of Annealed Sr2FeVO6-, Soft Magnetic Materials Conf. September 12-14, 1995, Cracow.
 31. B. Śniadek, Nauczanie o globalnych efektach zagrożenia środowiska, V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Otwarta Konferencja Nauczycielska, "Energia i środowisko", Gdańsk, 23-25 września 1995.
 32. B. Śniadek, Trudności w rozumieniu wybranych pojęć z optyki, IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Nauczycielska, WSP Częstochowa 1994.
 33. B. Śniadek, Metodologia badań z zakresu kształtowania pojęć fizycznych, XI Jesienna Szkoła "Problemy Dydaktyki Fizyki", Borowice 1994.
 34. B. Śniadek, Wyobrażenia uczniów na temat zjawisk optycznych, Seminarium Nauczycielskie PTF, Instytut Fizyki Warszawa, 1994.
 35. B. Śniadek, Modele rozumienia procesu widzenia uczniów 12-16 letnich, Konferencja "Jak zwiększać zainteresowanie fizyką", WSP Kraków, 1994.
 36. G. Dudziak, "The attitude of physics students towards the application of computers in physics laboratory". Proceedings of PATT-6 Conference, Eindhoven, Holland, 1993.
 37. A. Maryanowska, J. Pietrzak, M. A. Obolensky, W.A. Bondarienko and Yu. B. Poltoratksy, Electrical Resistivity of Oxygen Deficient Sr2FeVO6- Perovskite Single Crystal, 13 General Conference of Condensed Matter Division EPS, Regensburg March 29 - April 2, 1993. Contributed Talks.
 38. G. Dudziak, H. Szydłowski, "Some remarks on teachers training for technology education in Poland". Proceedings of PATT-4 Conference, Eindhoven, Holland, 1989.
 39. G. Dudziak, "The teachers and pupils opinion about the school subject Work and Technology". Proceedings of PATT-3 Conference, Eindhoven, Holland, 1988.
 40. J. Pietrzak, A. Maryanowska, M. Ratajczak - Sitarz, Z. Kałuski, Structural and FMR Studies of Sr2FeVO6, komunikat, IV Conference of Physics of Magnetic Materials, Szczyrk - Biła 1988.
 41. H. Szydłowski, G. Dudziak, "Remarks about women in science and technology in Poland", European Conference on Women, Natural Sciences and Technology. Contributions, vol. II, Elsinore, Denmark, 1986.
 42. A. Maryanowska, J. Pietrzak, M. Jurczyk, A. Wrzeciono, Magnetic Properties of Ordered Perovskite - Like Sr2FeVO6, komunikat, III Conference of Physics of Magnetic Materials, Szczyrk - Biła 1986.
 43. J. Janicki, A. Maryanowska, J. Pietrzak, J. Suwalski, Mőssbauer Study of Perovskite - Like Sr2FeVO6, komunikat, II Conference of Physics of Magnetic Materials, Jaszowiec 1984.
 44. J. Pietrzak, A. Maryanowska, Magnetic Properties of NewPerovskite Compounds, Komunikat, I Conference of CNEA Countries of the Physics of Magnetic Materials, Jaszowiec 1980.
 45. J. Pietrzak, A. Maryanowska, EPR of Fe3+Ion in PbFe1/2Nb1/2O3, Komunikat, Wiosenna Szkoła Fizyki Dielektryków, Trzebieszowice 1978.