DYDAKTYKA INFORMATYKI

OCENA OPROGRAMOWANIA DYDAKTYCZNEGO

OCENA PEDAGOGICZNA I:
 1. "-" Uczeń nie możliwości wyboru opcji pracy z programem
  "+" program oferuje wiele opcji.


 2. "-" naukowa zawartość programu jest uboga, nieścisła.
  "+" aktywna praca z programem.


 3. "-" praca jest bierna, nie można wprowadzać własnych danych.
  "+" prezentacja jest wolna od powyższego.


 4. "-" instrukcje w programie nie uwzględnają wskazówek wynikających z nauk psychologiczno-pedagogicznych.
  "+" strategia informacji oparta jest na przesłankach wynikających z rozwoju nauk edukacyjnych.


 5. "-" nie jest dostosowany do różnych zdolności uczniów, ich poprzedniej wiedzy stylu uczenia się.
  "+" zawiera opcje indywidualizujące nauczanie.


 6. "-" instrukcje informują uczniów o celach programu i działaniach niezbędnych dla ich osiągnięcia.
  "+" wskazówki zamieszczane w programie informują o celach i kolejnych działaniach.


 7. "-" instrukcje ignorują podstawowe zasady pedagogiczne.
  "+" instrukcje podawane są we właściwej kolejności, spełniają zasadę motywacji i natychmiastowego oceniania (samooceny).


 8. "-" nie daje możliwości użycia innych, dostarczonych z nim lub dodatkowych materiałów.
  "+" zachęca do użycia innych środków dydaktycznych i materiałów.

Oprac. dr K. Gębura