DYDAKTYKA INFORMATYKI

OCENA OPROGRAMOWANIA DYDAKTYCZNEGO

OCENA OGÓLNA P:
 1. "-" Program służy jedynie do odwracania kartek podręcznika.
  "+" wykorzystuje specjalne możliwości komputera, jak np. symulację czy animację graficzną,
  w celu głębszego zrozumienia zjawisk, niż przy użyciu metod tradycyjnych.


 2. "-" jest nieefektywny ze względu na czas pracy.
  "+" maksymalnie wykorzystuje czas pracy ucznia.


 3. "-" cele i materiał są bliżej nieokreślone.
  "+" cele i materiał są dokładnie określone.


 4. "-" zawartość kompletu nie jest ważna dla celów nauczania lub nieistotna.
  "+" zawartość kompletu jest ważna dla celów nauczania.


 5. "-" program nie wymaga współpracy (dyskusji uczniów).
  "+" uczniowie współpracują podczas realizacji programu.


 6. "-" brak dowodu, że uczniowie realizują założony przez nas cel nauczania.
  "+" dowód na realizację założonego celu jest przekonywujący.


 7. "-" materiały nie są zgodne z założonymi celami.
  "+" dostarczone materiały uzupełniają program.


 8. "-" koszt oprogramowania jest wygórowany.
  "+" koszt oprogramowania jest właściwy.

Oprac. dr K. Gębura