DYDAKTYKA INFORMATYKI

OCENA OPROGRAMOWANIA DYDAKTYCZNEGO

OCENA PRZEMIOTOWA S:
 1. "-" prezentuje tematy nieistotne dla potrzeb edukacyjnych.
  "+" przedstawiane tematy są znaczące, ważne w nauczaniu uczniów.


 2. "-" naukowa zawartość programu jest uboga, nieścisła.
  "+" merytoryczne treści programu są bezbłędne, rozszerzające wiedzę.


 3. "-" podnosi zagadnienia rasowe, etniczne, nacisk położono na płeć.
  "+" prezentacja jest wolna od powyższego.


 4. "-" stronnicze i zniekształcone informacje przedstawiono jako faktyczne.
  "+" prezentowane informacje są wyważone, reprezentatywne.


 5. "-" program zawiera informacje przestarzałe.
  "+" treści programu obejmują aktualną wiedzę.


 6. "-" treści prezentowane są w sposób chaotyczny, niejasny.
  "+" treści prezentowane są ściśle, przejrzyście.


 7. "-" program nie bierze pod uwagę procesu dociekania naukowego.
  "+" treści zawarte w programie rozwijają proces twórczego myślenia uczniów.

Oprac. dr K. Gębura