DYDAKTYKA INFORMATYKI

OCENA OPROGRAMOWANIA DYDAKTYCZNEGO

OCENA TECHNICZNA T:
 1. "-" operacja programem wymaga duże ilości dodatkowych wskazówek.
  "+"uczniowie po krótkim czasie łatwo operują programem, jest on przyjazny.


 2. "-" odpowiedzi komputera są mylące (błędne sprzężenie zwrotne).
  "+"sprzężenie zwrotne z komputerem jest właściwe.


 3. "-" grafika jest niewyraźna, nieestetyczna.
  "+"grafika jest odpowiednia.


 4. "-" komentarz programu "obraża" użytkownika.
  "+"komentarz jest właściwy.


 5. "-" program zawiera błędy w algorytmie, "zawiesza się".
  "+" nie zawiera błędów, na wejściu zmiennych ma zabezpieczenie zakresów.


 6. "-" dokumentacja nie jest kompletna lub jest niezgodna z programem.
  "+" dokumentacja jest wyczerpująca, adekwatna do programu.


 7. "-" materiały dodatkowe dla uczniów są niestaranne, nieodpowiednie.
  "+" materiały dodatkowe są właściwe, wystarczające.


 8. "-" materiały pomocnicze dla nauczycieli są niewłaściwe.
  "+" materiały pomocnicze są wystarczające dla nauczycieli mających małą wiedzę o użytkowaniu komputerów.


 9. "-" jest niepoprawny pod względem technicznym.
  "+" stan programu nie budzi zastrzeżeń.

Oprac. dr K. Gębura