LABORATORIUM TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Zajęcia prowadzą: dr Paweł Bilski i dr Aleksandra Pajzderska