LABORATORIUM TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

ZASADY PUNKTOWANIA

Technologia Informacyjna 1

 1. Ocena pracy bieżącej studenta
 2. Rozwiązuje problem zupełnie samodzielnie i dobrze, pracuje systematycznie 4
  Pracuje nie systematycznie 3
  Wymaga kierowania 2
  Wymaga kierowania i kontroli 1
  Brak prezentacji rozwiązania podczas końcowych zajęć 0
 3. Ocena rozwiązania problemu
 4. Poprawnie dobrane zastosowanie komputera, dobre wykonanie i omówienie tych zastosowań, dobry opis programu
  5
  Jeden z wyszczególnionych elementów jest niezadowalający 4
  Więcej elementów niezadowalających 2
  Obecny jest chociaż jeden z elementów niezbędnych do osiągnięcia 5 punktów 1
  Brak dobrych rozwiązań lub brak samodzielności 0
 5. Ocena poprawności merytorycznej raportu
 6. Raport całkowicie poprawny  1
  Raport zawiera drobne niejasności  0
  Raport zawiera nieliczne nieścisłości lub luki -1
  Raport zawiera błąd merytoryczny z fizyki -2
  Raport zawiera więcej niż jeden błąd -3
 7. Recenzja metodycznej części raportu
 8. Raport nadaje się do przyjęcia bez zmian
  (rozkład materiału, cele, metody, środki, dobre narzędzie sprawdzenia wiadomości)

  5
  Raport nadaje się do przyjęcia po poprawieniu błędów redakcyjnych 4
  Raport wymaga uzupełnień, które można zamieścić w przypisach lub komentarzu 3
  Raport wymaga zmian, które trzeba (i można) wprowadzić do tekstu 1
  W pierwotnej postaci raport nie nadaje się do przyjęcia; 0
 9. Ocena recenzji cudzego raportu:
 10. Recenzent zwrócił uwagę na wszystkie aspekty pozytywne i negatywne, napisał wyczerpujące uwagi
  3
  Recenzent zwrócił uwagę na większość aspektów pozytywnych i negatywnych 2
  Recenzja słaba lecz zawiera choć jeden dobry elemen 1
  Recenzent nie ma uwag, nie wnika w treść lub nie zauważa błędów 0

OCENA KOŃCOWA
Warunkiem zaliczenia jest oddanie własnego raportu i recenzji cudzego raportu
(maksymalnie można otrzymać 18 punktów).

Celujący 18
B. Dobry 16 - 17
Dobry plus 14 - 15
Dobry 12 - 13
Dostateczny plus 11
Dostateczny 9 - 10
Niedostateczny 0 - 8