LABORATORIUM TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Pracownia składa się z dwóch części:

Zadaniem studenta jest wykonanie po jednym raporcie - z każdej części pracowni. Część pierwsza realizowana jest w semestrze zimowym na IV roku (semestr 7), natomiast część druga w semestrze zimowym V roku (semestr 9).

Treść raportu dotyczącego pierwszej części (TI1)

(tematy dla IV roku)

Strona tytułowa: autor, tytuł problemu, nazwa uczelni, pracowni, miejscowość i rok (podane jak w publikacjach).

 1. Streszczenie (podsumowanie) z wyszczególnieniem nowości (ok. 200 słów).
 2. Spis treści.
 3. Podstawy fizyczne.
 4. Część informatyczna:
  • szczegółowe omówienie zastosowań komputera (łącznie z opisem programu).
 5. Część metodyczna:
  • miejsce tematu w programie nauczania,
  • sposób realizacji tematu,
  • scenariusz lekcji.
 6. Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, w tym:
  • metoda sprawdzenia,
  • materiały: testy, ankiety, karty pracy itp.
 7. Literatura, z uwzględnieniem programów komputerowych.
 8. Ustosunkowanie się do recenzji.

Treść raportu dotyczącego doświadczeń (TI2)

Strona tytułowa: autor, tytuł problemu, nazwa uczelni, pracowni, miejscowość i rok (podane jak w publikacjach).

 1. Streszczenie (podsumowanie) z wyszczególnieniem nowości (ok. 200 słów).
 2. Spis treści.
 3. Omówienie wykonanych doświadczeń zawierające: podstawy fizyczne szczegółowe omówienie przyrządów stanowiących nowość w szkole przebieg i wynik doświadczenia sposób wykorzystania doświadczenia w szkole.
 4. Rola wykonanych doświadczeń dla nauczania fizyki w szkole.
 5. Literatura, z uwzględnieniem programów komputerowych.
 6. Ustosunkowanie się do recenzji.