LABORATORIUM TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Tematy raportów IV rok

(według wersji projektu Podstawy programowej kształcenia ogólnego z roku 2005)

L.p. Imię i Nazwisko strona
Podstawy
Temat
1.      
2. Zuzanna Kabacińska 226 Potencjał elektryczny, powierzchnie ekwipotencjalne.
3. Szymon Murawski 227 Siła elektrodynamiczna i jej zastosowania, wektor indukcji magnetycznej.
4. Jakub Śluzar 120 Rozszczepienie światła w pryzmacie, barwy.
5. Mirosław Tomczak 230 Rozpady jąder atomowych, schematy rozpadu, czas połowicznego zaniku.
6. Sylwia Rewers   Efekt Dopplera
7. Katarzyna Maciejewska 120
229
Prawo odbicia, rozproszenie, zwierciadła lub Przechodzenie światła przez soczewki.
8. Piotr Delimata 120 Wytwarzanie i zapis dźwięku.
9. Arkadiusz Frąckowiak 124 Wzbudzanie prądu indukcyjnego w zwojnicy (prądnica i transformator).
10.      
11.      
12. Anna Dyrdał 227 Siła Lorentza i jej zastosowania.
13. Tomasz Bartyzel 117 Dyfuzja w gazach i cieczach.
14. Jarosław Popik 117 Mechaniczne właściwości materii w trzech stanach skupienia.
15. Piotr Wiśniewski 118 Temperatura i Ciepło.
16. Piotr Jakubowski 224 Silniki cieplne i ich sprawność, lodówki.
17. Mateusz Piosik 121 Rodzaje fal elektromagnetycznych.
18. Jan Markowski    
19. Hanna Juźwiak    
20. Tomasz Talko 224 Temperatura bezwzględna i jej interpretacja mikroskopowa.
Lista tematów do wyboru
L.p. strona
Podstawy
Temat
1. 102 Hydrosfera.
2. 102 Atmosfera.
3. 108 (206) Wady narządów zmysłów.
4. 111 Źródła wiedzy o wspólnym pochodzeniu i ewolucji organizmów.
5. 114 Ochrona powietrza, wody i gleby.
6. 117 Mechaniczne właściwości materii w trzech stanach skupienia.
7. 117 Dyfuzja w gazach i cieczach.
8. 118 Temperatura i Ciepło.
9. 120 Prostoliniowe rozchodzenie się światła, cień i półcień.
10. 120 Rozszczepienie światła w pryzmacie, barwy.
11. 121 Rodzaje fal elektromagnetycznych.
12. 124 Wzbudzanie prądu indukcyjnego w zwojnicy (prądnica i transformator).
13. 124 Zastosowania materiałów promieniotwórczych w medycynie i technice.
14. 124 Rozszczepienia jąder uranu, elektrownie jądrowe.
15. 209 Zależności międzygatunkowe i ich rola.
16. 215 Elektroliza jako zespół procesów.
17. 223 Analiza ruchu pod wpływem dowolnie zmiennej siły.
18. 224 Przemiany energii mechanicznej, sprawność przetworników energii.
19. 224 Temperatura bezwzględna i jej interpretacja mikroskopowa.
20. 224 Silniki cieplne i ich sprawność, lodówki.
21. 224 Energia wewnętrzna i pierwsza zasada termodynamiki.
22. 225 Komputerowe modelowanie zjawisk nieodwracalnych.
23. 226 Potencjał elektryczny, powierzchnie ekwipotencjalne.
24. 226 Pole kondensatora płaskiego.
25. 228 Promieniowanie cieplne, efekt cieplarniany.
26. 227 Siła elektrodynamiczna i jej zastosowania, wektor indukcji magnetycznej.