LHC WIELKI ZDERZACZ HADRONÓW

INFO | SZCZEGÓŁOWY PLAN WYSTAWY | ORGANIZATORZY


Wielki Zderzacz Hadronów, LHC (z ang. Large Hadron Collider)
- największy na świecie akcelerator cząstek (hadronów),
znajdujący się w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w pobliżu Genewy.
LHC leży na terenie Francji oraz Szwajcarii.

Jego zasadnicze elementy są umieszczone w tunelu w kształcie torusa o długości około 27 km,
położonym na głębokości od 50 do 175 m pod ziemią.

LHC wyposażony jest w cztery detektory:

więcej...
więcej...
więcej...
więcej...

ATLAS (A Toroidal LHC AparatuS), CMS (Compact Muon Solenoid),
ALICE (A Large Ion Collider Experiment) oraz LHCb