LHC WIELKI ZDERZACZ HADRONÓW

INFO | SZCZEGÓŁOWY PLAN WYSTAWY | ORGANIZATORZY | FOTOGALERIA | PODZIĘKOWANIA

Wystawa jest organizowana przy ścisłej współpracy grupy instytucji badawczych biorących
udział w badaniach CERN oraz studentów Wydziału Fizyki i innych Wydziałów Politechniki Warszawskiej
a także studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Jednostką wiodącą projektu finansowanego częściowo przez MNiSW, a częściowo ze środków własnych
organizatorów jest Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej.
W skład grupy wchodzą Instytut Problemów Jądrowych w Świerku, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie,
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie,
Politechnika Wrocławska i Wrocławski Park Technologiczny.
Wystawę wzbogacił wkład m.in. AGH w Krakowie, Instytutu Energii Atomowej w Świerku i Instytut
Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. Organizatorów wspiera Państwowa Agencja Atomistyki.
CERN dostarczył pewne eksponaty i dokumentację.
Sponsorami Wystawy są także firmy Polkomtel, Studio64, Pawłowicz i Partnerzy, SONY, LightShop oraz IBM.

Kurator wystawy w Poznaniu: prof. dr hab. Henryk Drozdowski
Wydział Fizyki UAM w Poznaniu.