LHC WIELKI ZDERZACZ HADRONÓW

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Fizyki, ul. Umultowska 857-15 marca '09


więcej...więcej...więcej...

>> Wystawa interaktywna <<

INFO | SZCZEGÓŁOWY PLAN WYSTAWY | ORGANIZATORZY | FOTOGALERIA | PODZIĘKOWANIA


Zapraszamy na wystawę poświęconą LHC oraz różnorodnym zastosowaniom
fizyki i techniki jądrowej
w przemyśle, medycynie, energetyce, ochronie środowiska itp.
W ramach zwiedzania wystawy dostępne będą interaktywne prezentacje multimedialne,
demonstracje zjawisk fizycznych i urządzeń technicznych, animacje oraz filmy.

Wystawa dla szerokiej publiczności będzie czynna
w dniu otwarcia w godzinach 12.00-17.00
oraz w dniach 8-15 marca w godzinach 10.00-17.00.

W dniach 8-13 marca wystawa będzie czynna dla grup zorganizowanych.

Wizytę każdej grupy rozpocznie prelekcja - filmy stanowiące przygotowanie
do zrozumienia prezentowanych na wystawie urządzeń i zjawisk.
Objaśnień udzielać będą osoby zaangażowane w pracach przy LHC
oraz specjaliści w dziedzinach fizyki i techniki jądrowej.

Otwarcie wystawy odbędzie się dnia 7 marca 2009 roku (sobota) o godzinie 12.00
w Auli Maximum Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Jan Wąsicki.


Zapisy szkolnych grup zorganizowanych prosimy kierować na adres e-mail: karolfrankowski@gmail.com

W S T Ę P   W O L N Y