MAGISTRANCI

Aktualnie prowadzone prace magisterskie:


Bartosz Hoffman
Temat pracy: Nauczanie o energii w gimnazjum wspomagane komputerowo
V Fizyki i Informatyki
IV Fizyki i Informatyki

AM
Temat pracy: Nauczanie wspomagane komputerowo
V Fizyki i Informatyki
V Fizyki i Informatyki
IV Fizyki i Informatyki

Jacek Zaradniak
Temat pracy: Nauczanie o oddziaływaniach w mikroświecie na poziomie liceum profilowanego z wykorzystaniem multimediów
V Fizyki i Informatyki