PRACOWNICY

prof. dr hab. inż. Henryk Drozdowski
kierownik
pokój: 9, segment EFGIV
tel. 061-829-5029, 5096
e-mail: riemann@amu.edu.pl
www

prof. dr hab. Henryk Szydłowski
emerytowany profesor
pokój: 6, segment EFGIV
tel. 061-829-5020
e-mail: henryksz@amu.edu.pl
www, strona własna

dr Grażyna Dudziak
adiunkt
pokój: 5, segment EFGIV
tel. 061-829-5025
e-mail: dudziak@amu.edu.pl
www

dr Krzysztof Gębura

st. wykładowca
pokój: 2, segment EFGIV
tel. 061-829-5038
e-mail: gebura@amu.edu.pl
www

dr Bogusław Mól
st. wykładowca
pokój: 7, segment EFGIV
tel. 061-829-5039
e-mail: bm240951@amu.edu.pl
www

dr Bożena Śniadek
emerytowany st. wykładowca
pokój: 8, segment EFGIV
tel. 061-829-5036
e-mail: sniad@amu.edu.pl
www

śp. dr Anna Maryanowska
emerytowany st. wykładowca
www

mgr inż. Roman Smuszkiewicz
emerytowany st. specjalista
pokój: 3, segment EFGIV
tel. 061-829-5028
e-mail: roms@amu.edu.pl
www

mgr Magdalena Latosińska
wykładowca
pokój: 206, segment GVIII
tel. 061-829-5277
e-mail: magdalena.latosinska@amu.edu.pl
www