PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI - DOŚWIADCZENIA POKAZOWE Z FIZYKI

ŚCIEŻKA ZWIEDZANIA - TRASA 10 w ramach Wykładów Otwartych na Wydziale Fizyki UAM


I. Komputer z interfejsem umożliwia szybki i dokładny zapis danych z czujników pomiarowych
prowadzący - dr Grażyna Dudziak

1. Zarejestrujemy wzbudzanie prądu w obwodzie elektrycznym przez poruszający się magnes.
2. Czujnikiem zmierzymy indukcję magnetyczną zwojnicy w obwodzie prądu stałego.
3. Pomiary wykonamy również dla szkolnego magnesu sztabkowego.

strona: 1234