PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI - DOŚWIADCZENIA POKAZOWE Z FIZYKI

ŚCIEŻKA ZWIEDZANIA - TRASA 10 w ramach Wykładów Otwartych na Wydziale Fizyki UAM


II. Pokaz zjawiska dyfrakcji światła  przy użyciu lasera helowo-neonowego
prowadzący - dr Bożena Śniadek

Zestaw
Laser helowo-neonowy (szkolny i laboratoryjny), przesłony o regulowanej szerokości, siatka dyfrakcyjna, taśma miernicza
Opis doświadczenia
Zestaw umożliwia pokaz zjawiska dyfrakcji na szczelinach o różnej szerokości w przyciemnionej sali. Wykorzystując siatkę dyfrakcyjną wyznaczyć można długość fali świetlnej emitowanej przez laser z wzoru λ=d sinα. Dodatkowo w pracowni możliwe jest również porównanie dyfrakcyjnego widma światła białego z widmem uzyskanym przy pomocy pryzmatu.

strona: 1234