PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI - DOŚWIADCZENIA POKAZOWE Z FIZYKI

ŚCIEŻKA ZWIEDZANIA - TRASA 10 w ramach Wykładów Otwartych na Wydziale Fizyki UAM


IV. Efekty świetlne w ciemności
prowadzący - dr Bogusław Mól

Maszyna elektrostatyczna
Maszyna elektrostatyczna składa się z dwóch tarcz izolacyjnych, które za pomocą korbki i odpowiedniej przekładni obracamy w przeciwnych kierunkach. Podczas obracania tarczy powstają ładunki, które są zbierane przez tzw. grzebienie a między iskiernikami (dwie kulki na prętach metalowych zakończonych ebonitowymi uchwytami) powstaje duża różnica potencjałów, która powoduje przeskok iskry.

Lampa plazmowa
Kula plazmowa to bańka lampy, podłączonej do sieci elektrycznej, w której powstaje plazma czyli silnie zjonizowany gaz (argon lub hel). Jony, które w normalnych warunkach obecne są we wszystkich gazach za sprawą zjawisk naturalnej promieniotwórczości, we wnętrzu sferycznej bańki wprawiane są w ruch przez pole elektryczne. Jeśli średnia odległość pomiędzy cząsteczkami nie jest zbyt mała, cząsteczki zyskują wystarczającą ilość energii aby zjonizować i wzbudzić inne poprzez zderzenia. Wzbudzone molekuły tracą energię wypromieniowując ją w formie fal elektro-magntycznych, również w widzialnym zakresie. Gdy dotkniemy kulę palcem "wstęgi" wyładowań zagęszczają się w jego kierunku.

strona: 1234