SEMINARIA

Seminaria odbywają się w sali seminaryjnej Zakładu Optyki i Pracowni Dydaktyki Fizyki
(nr 226, II piętro; segment GVIII)