Podręczniki i monografie:

 1. Henryk Szydłowski: "Pracownia fizyczna wspomagana komputerem", wydanie X zmienione, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.
 2. Henryk Szydłowski: "Niepewności w pomiarach. Międzynarodowe standardy w praktyce", Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 3. "Pomiary Fizyczne za pomocą komputera", H. Szydłowski - red i współautor, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
 4. "Informatyka i dydaktyka w nauczania fizyki, wybrane zagadnienia", H. Szydłowski - red, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
 5. Henryk Szydłowski: "Pracownia fizyczna", wydania I-IX poprawiane, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa od 1973 do 1997.
 6. Henryk Szydłowski: "Wstęp do pracowni fizycznej", Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996.
 7. "Fizyczne Laboratorium Mikrokomputerowe, H. Szydłowski - red i współautor, Wydział Fizyki UAM, Poznań 1994.
 8. "Mikrokomputer w doświadczeniach fizycznych", H. Szydłowski - red i współautor, Wydział Fizyki UAM, Poznań 1993.
 9. "Nauczanie fizyki a wiedza potoczna uczniów", H. Szydłowski - red i współautor, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1991.
 10. Henryk Szydłowski, Bogna Zawieja, "Uczące i obliczeniowe programy komputerowe do statystyki matematycznej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Zielona Góra 1990.
 11. "Teoria pomiarów", H. Szydłowski - red i współautor, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1981.

 

powrót do strony głównej
powrót do strony głównej
© 2009 H.Szydłowski, All Right Reserved.