powrót do strony głównej


Fizyczne pracownie studenckie szkolne:
Prace dotyczące

 1. Henryk Szydłowski: "Pracownia Fizyczna I na początku XXI wieku", Postępy Fizyki tom 57, zeszyt 6, str. 268-271.
 2. Henryk Szydłowski, "Komputer In teaching physical experiment At a high school and university level", Annales UMCS Informatica AC 1, 2003, p. 331-337.
 3. Henryk Szydłowski, Wykład inauguracyjny na zamówienie 2 godz.: "Podstawy pomiarów fizyczne wspomaganych komputerowo", Konferencja "Laboratoria fizyczne wspomaganych komputerowo", UMK Toruń 3-7 grudnia 2008
 4. Henryk Szydłowski: "Komputerowe minilaboratoria przyrodnicze. Pilotażowy projekt MENiS", Fizyka w Szkole nr 2, 2005, str. 13-15 (77-79).
 5. Henryk Szydłowski: "Miejsce i rola doświadczeń w nauczaniu fizyki", Fizyka w Szkole nr 1, 2005, str 51-53 - Artykuł powtórzony z fragmentów publikacji z nr 4 z roku 1987 z okazji 50-lecia czasopisma.
 6. Henryk Szydłowski: "Mini-laboratoria komputerowe do nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkole", Gazeta IT nr 9 (39), 19 październik 2005.
  http://archiwum.gazeta-it.pl/edukacja/git31/minilaboratoria.html;
 7. Henryk Szydłowski, "Komputer w nauczaniu eksperymentu przyrodniczego na uniwersytecie i w szkole", Gazeta IT nr 9 (39), 19 październik 2005
  http://archiwum.gazeta-it.pl/edukacja/komputer_w_nauczaniu.html
 8. Henryk Szydłowski: "Mini-laboratoria komputerowe do nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkole" Gazeta IT 2004,
 9. http://gazeta-it.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=5079;
  http://google.interia.pl/szukaj/kopia,id,yglE4fS6zZEJ,url,http://gazeta-it.pl/index2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D5079,q,Krzysztof%20G%C4%99bura%2C%20%20Gazeta%20IT
 10. Henryk Szydłowski: "Komputer w nauczaniu", Gazeta IT 2004
  http://www.gazeta-it.pl/archiwum/git13/komputer_w_nauczaniu.html
 11. Henryk Szydłowski: "Komputer w nauczaniu eksperymentu przyrodniczego na uniwersytecie i w szkole", Gazeta IT 2004
  http://www.abas.pl/~gazeta/!pre/edukacja/komputer_w_nauczaniu.html
 12. Henryk Szydłowski: (organizacja konferencji i redakcja materiałów) "Szkolne mini-laboratoria komputerowe do nauczania przedmiotów przyrodniczych" Materiały z konferencji w Poznaniu 12-13 grudnia 2003 r.
  http://ifnt-old.fizyka.amu.edu.pl/dydaktyka/lab/P01.htm;
  http://gazeta-it.pl/200305225079/Mini-laboratoria-komputerowe-do-nauczania-przedmiotow-przyrodniczych-w-szkole.html
 13. Henryk Szydłowski, "Mini-laboratoria komputerowe do nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkole" (4 strony), Gazeta IT nr 5(13)
powrót do strony głównej
© 2009 H.Szydłowski, All Right Reserved.