TEMATYKA PRAC MAGISTERSKICH

  1. Wykorzystanie mikrokomputera do pomiarów:
    - w szkole
    - w laboratoriach.
  2. Tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych.
  3. Wykorzystanie informatyki w nauczaniu.
  4. Opracowanie materiałów dydaktycznych i ich weryfikacja w szkole (eksperyment dydaktyczny).